top of page

Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

JLM Healthy homes AB, org. nr. 559090-7365, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar

Insamling och tillhandahållande av personuppgifter

De personuppgifter JLM Healthy homes behandlar inhämtas direkt från dig i samband med att du gör en intresseanmälan/förfrågan. JLM Healthy homes behandlar personuppgifter om dig när så är nödvändigt för angivna ändamål. De personuppgifter som behandlas är namn, adress, telefon, e-post samt eventuellt meddelande.

 

Ändamål och rättslig grund

JLM Healthy homes behandlar personuppgifterna för de ändamål som anges nedan

Intresseanmälan, orderbekräftelse, fakturering och ROT-ansökan

JLM Healthy homes samlar enbart in personuppgifter för att kunna utföra en tjänst som du har beställt. JLM Healthy homes behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Uppfyllande av rättslig förpliktelse

Behandling av dina personuppgifter görs även för att uppfylla de krav som ställs på JLM Healthy homes verksamhet enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Exempel på sådan behandling kan vara att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

Överföring av dina personuppgifter till andra parter

JLM Healthy homes vidaresänder personuppgifter till en tredje part som utför hembesök eller installation på begäran, samt till Skatteverket vid begäran av ROT-avdrag eller som vi är skyldiga enligt lag.

Lagring och gallring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Personuppgifterna sparas även under sådan tid som lag, författning, garanti eller myndighetsbeslut kräver det.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@healthyhomes.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

RENSON® skapar innovativa koncept och produkter för en hälsosam och bekväm inomhusmiljö i bostäder och byggnader, med minimal energianvändning och en attraktiv design. 

Rensons produkter säljs över hela världen och ligger i absolut framkant när det gäller ventilation och inomhusklimat.

bottom of page