top of page

FAQ

 • Blir det inte kallras när man tar in luft utifrån genom väggen?
  60% av alla nya villor tar in luften genom spaltventiler utifrån. Det fungerar bra. Det finns många fina tilluftsdon som sprider inkommande luft på ett sätt som minimerar risken för kallras.
 • Vilket system ger bäst ljudmiljö i en lägenhet; Healthbox eller kryddhyllsaggregat?
  Kryddhyllsaggregatet ljud i köket, mera än vad Healthboxen skapar där den är placerad i klädkammare, hall eller liknande.
 • Vad är de största fördelarna med behovsstyrd ventilation?
  Kort sagt: inomhusklimatet blir bättre och du spar mängder med energi från ventilationen. Eftersom systemet håller koll på föroreningar och fukthalt i inomhusluften kan det ventileras ut snabbt och effektiv när det behövs, vilket ger en hög och jämn kvalitet på inomhusluften. Energianvändningen för hela huset minskas generellt sett med cirka 10 % bara genom att behovsstyra ventilationen, i förhållande till konventionella system. Att inte ventilationen går på max hela tiden medför både att uppvärmningskostnaderna och elanvändningen för fläktarna blir lägre.
 • Hur fungerar behovsstyrd ventilation?
  Behovsstyrd ventilation levererar just den ventilation som behövs för stunden. Det förbättrar luftkvaliteten och sparar energi. Behovsstyrning kan ske med närvarosensorer, tidsinställning eller sensorer som mäter luftkvaliteten i hemmet. Med våra aggregat styrs luftflödet genom att mäta luftkvaliteten med smarta sensorer som känner av föroreningar i inomhusluften, men kan i tillägg också styras efter förvalda program för att anpassa ventilationen ytterligare.
 • Hur mycket energi sparar man på att behovsstyra ventilationen?
  Generellt sett sparas runt 10 % av den totala energianvändningen för huset (exkl hushållsel) genom att behovsstyra ventilationen. Läs mer här.
 • Jag har självdragsventilation, vad kan jag göra för att förbättra ventilationen?
  Om du har självdragsventilation är det ofta relativt enkelt att få in behovsstyrd frånluft huset. Vi har två olika frånluftfläktar; Waves och Healthbox 3.0. Waves är en mindre fläktenhet som kan monteras direkt i vägg eller tak i det rummet som ska ventileras. Healthbox 3.0 är ett mer komplett ventilationssystem som kan ventilera hela huset från fler utsugspunkter. Har du friskluftsventiler och befintliga kanaler för frånluft går de ofta att nyttja för att hålla nere kostnaderna för installationen. Det är även möjligt att installera från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX). FTX ger maximal komfort då den även förvärmer tilluften. Vår FTX (Endura Delta) är behovsstyrd vilket ger ännu större energibesparing och en jämnare luftkvalitet.
 • Jag har frånluftsventilation, vad kan jag göra för att förbättra ventilationen?
  Om du har frånluftsventilation är det ofta kostnadseffektivt att komplettera med en behovsstyrd frånluftsfläkt. Kanalsystemet som finns kan kompletteras för att kunna behovsstyra ventilationen och den gamla fläkten kan ersättas med en Healthbox 3.0. Det blir ett mer energieffektivt system än tidigare eftersom det inte ventileras mer än nödvändigt, samtidigt som inomhusklimatet blir bättre. Det är också möjligt att konvertera till ett FTX-system, där man får komplettera med t ex kanaler för tilluften. Kontakta oss gärna för att resonera vad som passar bäst för er.
 • Jag har ett FTX-aggregat som behöver bytas ut, kan jag byta till behovsstyrd ventilation?
  Om du i dagsläget har ett FTX-aggregat placerat i uppvärmt utrymme finns stor chans att du kan byta ut ditt gamla aggregat mot vår behovsstyrda FTX. Kontakta oss så berättar vi mer.
 • Jag ska renovera, vilket ventilationssystem ska jag välja?
  Vilket system som passar beror både vilka förutsättningar huset har samt vad ni har för förväntningar och krav på ventilationen. Om man har haft självdragsventilation där friskluftsventiler redan finns i huset är till exempel våra behovsstyrda frånluftssystem, Waves eller Healthbox 3.0, ofta ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Om du har ett tätt hus och höga krav på komfort och renad tilluft är ett FTX-system ett bättre alternativ. Kontakta oss för konsultation, så hjälper vi dig att hitta en bra lösning för ditt hus.
 • Jag ska bygga nytt hus, vilket av era ventilationssystem passar bäst?
  Båda våra ventilationssystem, behovsstyrd frånluft och behovsstyrd FTX, kan passa vid nybyggnation. Båda systemen är energieffektiva och bidrar till ett bättre inomhusklimat. Vilket som passar bäst beror bland annat på vilken uppvärmningskälla du ska ha och dina förväntningar på ventilationen. Ur energisynpunkt är vår FTX idealisk för hus med fjärrvärme, medan behovsstyrd frånluft är idealisk för hus med bergvärme. Kontakta oss gärna för konsultation.
 • Kan era aggregat placeras på kallvind?
  Vårt behovsstyrda frånluftsaggregat (Healthbox 3.0) kan placeras på vinden om den isoleras. Vår behovsstyrda FTX (Endura Delta) ska placeras i frostfritt utrymme.
 • Har jag bra luftkvalitet hemma?
  Vi har ofta sämre luftkvalitet hemma än vi tror, vilket oftast beror på bristande ventilation. Om du är osäker på luftkvaliteten i ditt hem och hur väl din ventilation fungerar kan du låna hem en koldioxidmätare av oss. Den kan ge en indikation på hur väl din ventilation fungerar i dagsläget. Kontakta oss så berättar vi mer.
 • Jag har imma på rutorna när jag vaknar, vad beror det på?
  Det kan bero på bristande ventilation. Om inte fukt kan ventileras ut tillräckligt effektivt blir luften fuktigare inomhus vilket i längden kan vara skadligt både för hälsan och för huset. Med fuktig luft ökar risken för t ex mögel och mikrobiell tillväxt. Om inte luftombytet är tillräckligt tas heller inte föroreningar och emissioner från t ex kemikalier, matlagning och byggmaterial bort tillräckligt snabbt. Det kan därför vara viktigt att undersöka hur bra ventilationen fungerar hos dig.
 • Hur påverkas hälsan om jag har dålig ventilation?
  Mögel och mikrobiell tillväxt trivs i en fuktig miljö som uppstår om man inte har tillräcklig ventilation. Andra föroreningar från aktiviteter i hemmet eller emissioner från byggmaterial transporteras inte heller bort tillräckligt effektivt och finns kvar i inomhusluften längre än nödvändigt. Långvarig exponering för mögel, föroreningar och emissioner från byggmaterial kan vara skadlig för hälsan. Misstänker du att din ventilation inte är tillräcklig är det viktigt att se över om den behöver åtgärdas. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.
 • Hur uppstår mögel och hur kan det förhindras?
  Mögel bildas i fuktig miljö och det är därför viktigt att ha en god ventilation som transporterar bort fukten som uppstår från t ex dusch, tvätt eller som avges från oss människor. Fördelen med våra ventilationssystem är att den kontinuerligt mäter fukthalten i huset och ventilerar mer när det behövs. Om du har imma på fönsterrutor eller om imman på badrumsspegeln finns kvar länge efter duschning kan det vara tecken på bristande ventilation. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig att utreda din ventilation.
 • Finns det någon kylningsfunktion?
  För att undvika övertemperaturer sommartid finns det en funktion som kallas ”Breeze”. När utetemperaturen är lägre än inomhus under natten ventileras huset mer för att kylas ned. På FTX-aggregatet förbikopplas även värmeväxlaren för att inte värma upp inkommande luft.
 • Vad är skillnaden på VAV, DCV och behovsstyrd ventilation?
  VAV (Variable Air Volume) betyder enkel behovsstyrning där luftflödet varieras i fasta "trappsteg" över dygnet/drifttiden eller efter en parameter som t.ex. temperatur. DCV (Demand Controlled Ventilation) är den engelska förkortningen för behovsstyrd ventilation, den typen av system vi tillhandahåller. Med detta menas en mera avancerad form for komfortstyrning efter det faktiska behovet i huset.
 • Varför får jag imma på badrumsspegeln efter jag har duschat?
  Om imman stannar kvar upp mot en halvtimme efter duschning är det en indikation på att ventilationen inte är tillräcklig. Det är viktigt att ventilera bort fukt och andra föroreningar som uppstår i hemmet, både för husets och hälsans skull. Vi har två ventilationslösningar som passar särskilt bra för att förbättra ventilationen i befintliga hus; Waves och Healthbox 3.0. Hör av dig till oss så kan vi hjälpa dig vad som passar just ditt hus.
 • Vilken ventilation ska jag välja till fritidshuset?
  Det är vanligt att fritidshus står tomma under långa perioder och är hårt belastade under korta perioder. Då är det bra att ha ett ventilationssystem som är anpassat för detta, som kan ventilera mycket när det behövs och som ventilerar mindre när huset står tomt för att spara energi. Waves och Healthbox 3.0 är två olika ventilationslösningar som passar mycket bra för fritidshus och som uppfyller dessa krav.
 • Kan jag installera ventilationen själv?
  Waves är en behovsstyrd frånluftsfläkt som monteras i vägg eller tak i det utrymmet som ska ventileras. Montering och installation är enkel och pedagogisk och kan utföras av den händige. Healthbox 3.0 är en frånluftsfläkt som ventilerar flera utrymmen samtidigt. Vi hjälper till med att planera din installation och bistår med instruktioner. Kanaler ska dras från frånluftsdonen till den gemensamma fläkten och ut genom vägg/tak. Själva driftsättningen är av plug-and-play-princip och är mycket enkel att utföra.
bottom of page