HEALTHBOX 3.0

Frisk luft i ditt hem

Healthbox är mekanisk frånluftventilation särskilt utvecklat för villor, fritidshus och lägenheter. Med enkel och genial teknik känner systemet av och styr ventilationen efter föroreningar i inomhusluften. 

healthbox.png

Behovsstyrd
ventilation med sensorer

Knäpptyst!

Fukt (H2O)

Fuktsensorer har redan blivit relativt vanliga i svenska hus. Dessa känner av hög relativ fuktighet till följd av till exempel duschning i badrummet och ger signal till fläkten att varva upp. Fukt är känd som orsak till mögel och annan mikrobioginell tillväxt som kan orsaka hälsoproblem. Det kan också orsaka fuktskador på ditt hus.

Våra system ventilerar effektivt bort överflödig fukt men säkerställer också att det heller inte blir för torrt. Torr luft kan ge luftvägsproblem och göra en mer mottaglig för virusinfektioner.

Koldioxid (CO2)

Sensorer som reglerar flödet efter koldioxidhalt är också på frammarsch. Koldioxid är en naturlig gas vi människor andas ut. Den är inte farligt i sig, men kan mätas i inomhusluften och är en väldigt bra indikator på stillastående luft. Om koldioxidhalten blir hög är det ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt effektivt och är därför en bra parameter att styra ventilation efter. Arbetsmiljöverkets rekommenderade gränsvärde för koldioxidhalt på arbetsplatser är 1000 ppm. Med våra system kan gränsvärde för koldioxid själv bestämmas med hjälp av en app.

Flyktiga organiska förbindelser (VOC)

Den sista parametern som vi styr ventilationen efter är VOC, som står för flyktiga organiska förbindelser, en samlingsbeteckning för en rad olika föroreningar i inomhusluften. Det kan t ex vara lukt som härstammar från blöjbyten, toabesök eller kemikalier som man använder när man tvättar golvet. Så fort systemet känner av en ökning av dessa luktämnen ökas ventilationen för att snabbt få bort lukten och förhindra spridning i huset.

Världens smartaste frånluftfläkt

Healthbox är mycket tyst behovsstyrd frånluftsventilation utvecklat för alla typer av bostadshus. Inbyggda sensorer känner av och styr ventilationen efter fukt, lukt och koldioxidhalt. Det kan vara lukt som härstammar från blöjbyten eller kemikalier t.ex. från rengöringsmedel. Systemet känner även av fukthalten i våtutrymmen och den koldioxid vi människor avger och stegrar ventilationen för att undvika ”tung luft”.

Lämnar man hemmet går ventilationen ner i viloläge för att spara energi. Att ventilationen inte går på max hela tiden medför att båda uppvärmningskostnaden och elanvändning för fläkten blir lägre.

Villor

Vid renovering av din villa kan Healthbox oftast implementeras smidigare och billigare än andra alternativ och säkerställa gott inomhusklimat och låg energianvändning. Att installera ett ventilationssystem är extra viktigt i hus där åtgärder har gjort byggnaden tätare t.ex. efter fönsterbyte, eller om ventilationen genom skorstensverkan har gått förlorad. 

Vid nybyggnation kan systemet ingå i en totallösning med t.ex. bergvärmepump och ge bästa energiprestanda. Att installera behovsstyrd ventilation vid nyproduktion medför en extra kostnad på 10-15.000 kr jämfört med traditionell frånluftsventilation. Behovsstyrning medför en energibesparing som återbetalar sig på 8-10 år.

Vi är stolta leverantörer till Fiskarhedenvillan med Healthbox 3.0.

Fritidshus

Energibesparingen som behovsstyrningen medför ger större besparing jämfört med villor på grund av lägre närvarotid. Vår app gör att du kan ta emot information om driften och inomhusklimatet på distans.

Fördelar med Healthbox

 • Behovsstyrd ventilation. Varje rum/zon styrs separat

 • Tystare än något annat system

 • Ca 40% energibesparing jämfört med traditionell frånluftsventilation

 • 8-10 år återbetalningstid

 • Mindre komplext och mycket billigare än FTX

 • Lågt underhåll utan filterbyte

 • Enkel installation

 • Appstyrd (IOS, Android, Windows)

 • Energisnål

 • Sensorer för fukt, Co2 och lukt

 • Kompatibel för "smarta hem"-system

 • Elegant design

 • Litet och smidigt 

 • Kompatibelt med svenska spirorör

 • Inga injusteringar av don krävs

frånluft.jpg

Tilluften av frisk luft sker genom fönsterventiler eller luftintag i fasaden utan besvärande drag eller buller.

Frånluft sker från våtrum och kök. Med vårt Smartzone-system kan även frånluft tas från sovrum för att erhålla dokumenterat bättre inneklimat än svensk norm.

Healthbox® 3.0 mäter luftkvaliteten dygnet runt och anpassar ventilationen där det behövs.

Smarta funktioner i app

Med Healthbox 3.0 App kan du:

 • Få insikt om hur ditt smarta ventilationssystem Healthbox 3.0 tar hand om din inomhusluftkvalitet dag och natt.
   

 • Få en tydlig och snabb syn på luftkvaliteten i ditt hem
   

 • Kontrollera luftkvaliteten i olika rum
   

 • Anpassa din ventilation enligt dina behov (hälsa, miljö eller intensiv profil)
   

 • Förhöj eller sänk ventilationsläget manuellt
   

 • Varning när luftkvaliteten är kritisk eller när det finns ett systemfel

Picture1.jpg

Se några av våra referensobjekt

Fler och fler upptäcker fördelarna med våra produkter. Här kan du se några utvalda projekt som installerat behovsstyrd ventilation.