Healthconnector

"Plug and play"

för skolor,

kontor och

flerbostadshus

Behovsstyrt självreglerande spjäll

för lokaler, skolor och flerbostadshus.

Kan appliceras på ett centraliserat ventilationssystem med tryckstyrd fläkt

I fastigheter är det vanligt att sänka ventilationsflödet på vintern för att spara energi. Detta kan påverka luftkvalitén negativt. Med Healthconnectors kan god luftkvalitet säkerställas trots att grundflödet hålles nere. En Healthconnector är ett smart spjäll med sensorer som öppnar (och stänger) beroende på personers närvaro, matos eller fukthalt i våtrum. Med andra ord kan ventilationsflödet justeras automatiskt 24 timmar om dygnet baserat på den uppmätta luftkvaliteten (CO2 och fukthalt). Detta garanterar maximal komfort och energibesparing. Spjället öppnar och stänger utan att luftflödet i andra lägenheter påverkas.

Energieffektivt och tyst

Med lägre flöden i ventilationssystemet kan den centrala tryckstyrda fläkten gå på en lägre effekt, vilket minskar ljudalstringen i kanalsystemet. Spjället är också utrustat med ljuddämpare (tillval för storlekar Ø200 och Ø250). Att inte ventilationen går på max hela tiden innebär både att elanvändning för fläkten och uppvärmningskostnaderna blir lägre.

Fördelar med Healthconnector

 • Ger stora energibesparingar och säkerställer hälsosamt inomhusklimat

 • Enkel installation och lågt underhåll

 • Ljuddämpare som ger tyst drift

 • Behovsstyrning med CO2 och relativ fuktighet

 • Känsligheten för CO2 kan justeras

 • Kan kopplas ihop med automationssystem för fastigheter (0-10 V)

 • ”Plug and play”-princip som kan integreras i befintliga ventilationssystem

 • Finns i storlekar Ø125, Ø200 och Ø250

 • Maxkapacitet 167 l/s

 • Finns som master- och slave-enhet

Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostadshus. Våra system är anpassade till svenska förhållanden och finns redan i hus från välkända hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt specialområde är kostnadseffektiva lösningar för renovering av befintliga hus.

HEALTHY HOMES AB

BOX 760

C/O DALARNA SCIENCE PARK

FORSKARGATAN 3

781 27 BORLÄNGE

TELEFON +46 (0)739 47 48 71

info@healthyhomes.se

 • Facebook - Grey Circle