Healthconnector

"Plug and play"

för skolor,

kontor och

flerbostadshus

Behovsstyrt självreglerande spjäll

för lokaler, skolor och flerbostadshus.

healthconnector.png

Kan appliceras på ett centraliserat ventilationssystem med tryckstyrd fläkt

I fastigheter är det vanligt att sänka ventilationsflödet på vintern för att spara energi. Detta kan påverka luftkvalitén negativt. Med Healthconnectors kan god luftkvalitet säkerställas trots att grundflödet hålles nere. En Healthconnector är ett smart spjäll med sensorer som öppnar (och stänger) beroende på personers närvaro, matos eller fukthalt. Med andra ord kan ventilationsflödet justeras automatiskt 24 timmar om dygnet baserat på den uppmätta luftkvaliteten (CO2, VOC och/eller fukthalt). Detta garanterar maximal komfort och energibesparing. Spjället öppnar och stänger utan att luftflödet i andra lägenheter påverkas. Spjället är utrustat med ljuddämpare (tillval för storlekar Ø200 och Ø250). 

Fungerar både i FTX och F-system

I FTX-system sätts en masterenhet med sensorer på frånluften och en slave på tilluften som öppnar och stänger synkront. I F-system kan man ha en eller flera enheter på frånluften som agerar enskilt eller synkront. 

Fördelar med Healthconnector

 • Ger stora energibesparingar och säkerställer hälsosamt inomhusklimat

 • Enkel installation och lågt underhåll

 • Kan kombineras med tryckstyrd fläkt (konstant tryck)

 • Ljuddämpare som ger tyst drift (Ø125)

 • Behovsstyrning med CO2, relativ fuktighet och/eller VOC 

 • Känsligheten för CO2 kan justeras

 • Kan kopplas ihop med automationssystem för fastigheter (0-10 V eller Modbus)

 • ”Plug and play”-princip som kan integreras i befintliga ventilationssystem

 • Finns i storlekar Ø125, Ø200 och Ø250

 • Maxkapacitet 167 l/s

 • Finns som master- och slave-enhet