ENDURA DELTA

FTX med behovsstyrning

Endura Delta är unik på marknaden. Förutom från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) har den också behovsstyrning för maximal energibesparing och komfort.

Endura Delta_v002.1811.png

87%

Värmeåtervinning

Passivhus certifierad

Fukt

Fukt skadar ditt hus. Endura Delta övervakar fukthalten och transporterar snabbt ut det ur huset.

 

Co2

Fukt på fönster eller dålig sömn? Sov i vetskapen om att Endura Deltas sensorer övervakar Co2-halten i ditt hem. 

Lukt/partiklar

Matos. Kemiska lukter eller lukt från toaletten. Detta och många andra lukter tar Endura Delta snabbt och lätt hand om.

FTX med behovsstyrning

Endura Delta är ett FTX-aggregat för villor med tillhörande app som tydligt visar vilken luftkvalitet det är i hemmet och möjliggör styrning med olika ventilationsprogram. Detta är det moderna sättet att säkerställa hälsosamt inomhusklimat! Tekniken baseras på sensorer som övervakar fukt (H20), lukt (VOC) och koldioxidhalt (CO2) i frånluften 24 timmar om dygnet.

 

Reglerventiler kan öka eller minska luftflödet på ett intelligent sätt beroende på den uppmätta luftkvaliteten. Luftflödet i huset kan alltså regleras automatiskt baserat på livsmönstret hos de inneboende. Lämnar man hemmet går ventilationen ner i viloläge för att spara energi. Att ventilationen inte går på max hela tiden medför att båda uppvärmningskostnaden och elanvändning för fläkten blir lägre.

Endura Delta installeras i frostfritt utrymme.

endura delta.png

Fördelar med Endura Delta

 • Energibesparing genom behovsstyrning och effektiv värmeåtervinning med 87% verkningsgrad

 • Sensorer för fukt, Co2 och lukt 

 • Energisnål

 • Tyst

 • Passivhus-certifierad produkt

 • Plattvärmeväxlare där frånluft och tilluft inte kommer i direktkontakt – ger ingen luktöverföring

 • Smart by-pass funktion för att undvika övertemperatur på tilluften på sommaren

 • Filter tar bort pollen och smuts i tilluften

 • Kompatibel för "smarta hem"-system

 • Elegant design

 • Appstyrd (IOS, Android, Windows)

 • Anslutningar för kanaler i överkant eller alternativt två uppe och två nere

 • Moderna EC fläktar, SFP 0,35 Wh/m3 (kräver max 85 W vardera

 • Maxkapacitet på 125 l/s vid 150 Pa

HDC-huis_SysteemD_EasyFlex_v004.lores.jp

Tilluften filtreras, värms av den utgående luften och tillförs förvärmd i sovrummen.

 

Frånluften​ sugs ut i våtrummen och köket.

Värmeväxlingen mellan utgående och inkommande luft sker med en plattvärmeväxlare. Det är ingen hygienisk kontakt mellan luftströmmarna, så det blir ingen överföring av lukt eller andra föroreningar till tilluften.

Endura Delta mäter luftkvaliteten dygnet runt och anpassar ventilationen när det behövs.