Energiutredningar för småhus och flerbostadshus

Med vår kompetens inom byggteknik, värme- och ventilationssystem kan vi ge konkreta åtgärdsförslag på kostnadseffektiva energibesparingar för din byggnad.

 

Inneklimatutredningar för bostäder och lokaler

Vi mäter och gör bedömningar av inneklimatet, dvs. luftflöden, luftkvalitet, termisk komfort, ljud, belysning och dagsljus, och visar tydligt hur varje parameter förhåller sig till Boverkets byggregler och arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. I tillägg säljer vi Rensons unika utemiljöprodukter. Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostadshus. Våra system är anpassade till svenska förhållanden och finns redan i hus från välkända hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt specialområde är kostnadseffektiva lösningar för renovering av befintliga hus.

HEALTHY HOMES AB

BOX 760

C/O DALARNA SCIENCE PARK

FORSKARGATAN 3

781 27 BORLÄNGE

TELEFON +46 (0)739 47 48 71

info@healthyhomes.se

  • Facebook - Grey Circle