Energiutredningar för småhus och flerbostadshus

Med vår kompetens inom byggteknik, värme- och ventilationssystem kan vi ge konkreta åtgärdsförslag på kostnadseffektiva energibesparingar för din byggnad.

 

Inneklimatutredningar för bostäder och lokaler

Vi mäter och gör bedömningar av inneklimatet, dvs. luftflöden, luftkvalitet, termisk komfort, ljud, belysning och dagsljus, och visar tydligt hur varje parameter förhåller sig till Boverkets byggregler och arbetsmiljöverkets rekommendationer.