SENSE

Monitor för inneklimat

Vår inneklimatmonitor ger en tydlig
bild av kvaliten på inneklimatet, antigen det är i skolan, på kontoret eller i ditt hem.


1999 kr
inkl moms
 

Fukt

Temperatur

Ljus

Lukt och partiklar

Koldioxid

Ljud

Monitor med sensorer

Sense övervakar koldioxidinnehållet i inomhusluften i rummet. Enheten visar visuellt när luftkvaliteten är dålig och när åtgärder måste vidtas

En CO2-monitor och mycket mer ... 

Men Renson Sense är mycket mer än en traditionell CO2-monitor. Enheten övervakar också fukt, flyktiga organiska föreningar (VOC) samt lukt, ljud, temperatur och ljus. Den luftkvaliteten i rummet och du kan se mätresultatet i realtid  och en veckas historik via appen. Med Sense har du nu ett objektivt verktyg till ditt förfogande som visar hur hälsosamt eller ohälsosamt ditt inneklimat är.

Hur fungerar Sense?

Renson Sense mäter kontinuerligt inneklimatet i rummet och indikerar visuellt med färger när det är dålig och när åtgärder måste vidtas.

 

Sense erbjuder två typer av mätningar:

- Baserat på komfortindex som använder alla tillgängliga sensorer

- Endast CO2-baserad, med färgkodbelysning baserad på följande värden:

Blå

CO2-koncentration mindre än 800 ppm.
Luftkvaliteten är bra.

Orange
CO2-koncentration mellan 800 ppm och 1200 ppm.
Varning: Luftkvaliteten är något försämrat och tyder på att luftutbytet inte är tillräckligt.

Röd
CO2-koncentration på 1200 ppm och högre.
Rummets luftkvalitet är dålig och kan påverka din hälsa och koncentrationsförmåga. Vidta lämpliga åtgärder för att förbättra inomhusluften.

Om Sense är inställt som en CO2-monitor, kommer de andra tillgängliga sensorerna fortfarande att mäta inomhusluftkvaliteten och kan övervakas i appen.

Fördelar med Sense

  • Mäter kvalitén på inomhusluften, belysningen och ljudnivån.

  • Visar om rummet är hälsosamt eller ohälsosamt.

  • Återkoppling med upplyst färg längs enhetens kant: ljusblå (bra), orange (måttlig) och röd (dålig).

  • Vid förändringar i nivåerna för komfortindex tänds kanten automatiskt.

  • Symboler som visar vilken faktor som försämrar inneklimatet. 

  • App för styrning och bevakning i realtid (IOS, Android).

  • Med SENSE-appen kan du övervaka mätningarna i realtid.

Specifikationer

Sensorer: Fukt, koldioxid, lukt (VOC), temperatur, ljus och ljud​.
Anslutningsspänning: 5V / 2,4A max. 

Wi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2,4 GHz, Anslut via app plus Sense-bekräftelseknapp. Anslutning alltid möjlig via WPS.
Wi-Fi Säkerhet: WPA, WPA/WPA2, WPA2, WPA2 Enterprise

Uppdateringar mjukvaran: Senaste uppdateringarna laddas automatiskt ner när enheten är online.

App: Gratis nedladdning från Google Play (Android) & App Store (Apple).

Mått enhet: 100 x 100 x 29 mm (LxBxH)  

Mått förpackning: 135 x 135 x 88 mm (LxBxH)
Vikt enhet och förpackning: 375 g

web-sense-kitchen11.jpg

Hälsosamt

Motverka hälsobesvär, ha kontroll på ditt inneklimat. Förhindra sjukdom och minska risken för dålig inomhusluft och se till att hålla din familj säker.

Förhandsbeställning

Sense 1999 kr
(inkl. moms)

Kontakta Healthy Homes för att förhandsbeställa Sense.
Beräknad leverans i januari 2021.

TELEFON: +46 (0)721 77 54 81
E-POST: 
info@healthyhomes.se

Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. I tillägg säljer vi Rensons unika utemiljöprodukter. Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostadshus. Våra system är anpassade till svenska förhållanden och finns redan i hus från välkända hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt specialområde är kostnadseffektiva lösningar för renovering av befintliga hus.

HEALTHY HOMES AB

BOX 760

C/O DALARNA SCIENCE PARK

FORSKARGATAN 3

781 27 BORLÄNGE

TELEFON +46 (0)721 77 54 81

info@healthyhomes.se

  • Facebook - Grey Circle