top of page
web-FHG-ref.jpg

REFERENS

INSTALLATÖRSPARTNER

Friskahusgruppen

Friskahusgruppen har ett enkelt och tydligt mål – att ge människor ett friskare liv genom friska hus och frisk luft. De fokuserar främst på rotmarknaden för villor och är verksamma i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland men tar även installationsjobb i andra distrikt. Friskahusgruppen hade sedan länge letat efter en bra och smidig lösning för behovsstyrd ventilation som passar för befintliga villor. För ca ett halvår sedan kontaktade de Healthy homes och har sedan dess installerat Healthbox 3.0 i ett flertal villor som fått friskare luft med ventilation som styrs automatisk utifrån det aktuella behovet just nu.

"Vi tycker Healthbox 3.0 är en unik ventilationsprodukt, med sensorer för CO2, fukt och lukt som styr flödet. Det är en stor skillnad mot en fläkt som alltid går på samma flöde året runt, oavsett hur huset används." 

Pekka Tirsjö, Friskahusgruppen

Vi tog en pratstund med Pekka Tirsjö, som arbetar med installationer för Friskahusgruppen, och fick lite återkoppling på hur de upplever samarbetet med Healthy homes och produkten Healthbox 3.0:

Friskahusgruppen har samarbetat med Healthy homes i ca ett halvår, hur tycker ni att det fungerar?

Det känns riktigt bra, både Healthy homes och deras produkt Healthbox 3.0 har motsvarat alla förväntningar vi hade när vi gick in i det här samarbetet. Det är en riktigt bra produkt som verkligen passar på den svenska marknaden.

 

Hur ser marknaden ut för Healthbox 3.0?

Som sagt, den är riktigt bra, vi tycker att det finns ett glapp mellan en traditionell frånluftsfläkt och FTX, som Healthbox 3.0 verkligen fyller. Healthbox är en väldigt bra lösning. Den här helt behovsstyrd till skillnad mot en traditionell frånluftsfläkt och det är en billigare lösning än FTX samtidigt som ingreppen i huset inte är lika stora.

Hur har det fungerat att komma igång som installatör av Healthbox 3.0?

Det var faktiskt mycket lättare än jag trodde att det skulle bli. Stödet från Healthy Homes i början var viktigt. Vid mitt första projekt, hade jag dem som bollplank för planeringen av ventilationen och vid installationen var de med när vi satte igång systemet. Egentligen behövdes det inte, då Appen hjälper dig med alla inställningar och sen justerar systemet in sig själv på några minuter men det var en extra trygghet för mig som installatör.

Vilka är er kunder?

Vi fokuserar främst på privata villor och småhus, som har ett behov av att förbättra sitt inomhusklimat. De har kanske bytt fönster eller tilläggsisolerat huset och har tidigare haft självdrag eller en äldre frånluftsfläkt som inte längre räcker till för det luftombyte som numera krävs. Det resulterar i att det blir stillastående luft, vilket ger fuktproblem som följd.

Vad är det bästa med Healthbox 3.0?

Det är såklart inomhusklimatet som den skapar för våra kunder. De får friska hus med frisk luft, genom att de inbyggda sensorerna känner av och styr ventilationen helt automatiskt utifrån fukt-, lukt- och koldioxidhalt i rummen. Det betyder att det aldrig blir dålig luft och den arbetar heller aldrig mer än den behöver. Sen är den otroligt tyst, även när den forcerar. Du märker att den forcerar men du hör det inte. Jag tycker det är en unik produkt på marknaden.

Som vi förstår går det bra att sälja in och installera healthbox 3.0 för dig. Du har t.ex. installerat fyra stycken Healthbox 3.0 till en och samma kund, vill du berätta?

Ja, kunden hade en lägenhet i en renoverad lada som hade problem med stillastående luft. Så jag installerade en Healthbox för lägenheten. Kunden hade ytterligare hus på gården och när de blev så nöjda med den första installationen, ville de förbättra luften i alla hus. Det slutade med att det blev totalt fyra stycken Healthbox 3.0 installerade i husen på gården.

 

Tack för pratstunden Pekka, vi tycker det är riktigt roligt att samarbeta med Friskahusgruppen.

Tack själva, det är ömsesidigt.

FHGLogotyp.png

KONTAKTINFORMATION  

Pekka Tirsjö

070-750 28 10 
pekka@friskahusgruppen.se
www.friskahusgruppen.se

bottom of page