top of page
0.jfif

REFERENSOBJEKT

FLERBOSTADSHUS, RENOVERING

Energibesparingar och hälsosam inomhusluft för flerbostadshus

Vid en renovering av ett flerbostadshus från 50-talet i Hedemora, blev lösningen en Healthbox 3.0 i varje lägenhet.

"Samtidigt som vi sparar energi får mina hyresgäster ett bra inomhusklimat året runt"

Stig Hjalmarsson, fastighetsägare

BAKGRUND

Nordstigen AB i Hedemora äger en fastighet med 6 lägenheter som var i behov av renovering, vilket också öppnade för en ny ventilationslösning. Lägenheterna hade tidigare självdragsventilation genom murade skorstenar. Luftutbytet var för lågt, särskilt under vår och höst. Fastighetsägaren ville ha ett ventilationssystem som ökar luftkvaliteten för de boende, samtidigt som det skulle vara energieffektivt och inte ventilera ut värme i onödan. Det var också viktigt med ett underhållsvänligt system.

LÖSNING

Utifrån kravspecifikation föll valet på behovsstyrd frånluftsventilation från Healthy Homes, med en Healthbox i varje lägenhet. Flödet kommer att styras automatiskt på rumsnivå utifrån aktiviteter/luftkvalitet i lägenheterna, istället för ett centralt system som går på konstant flöde året runt. Healthboxen är kopplat till sensorstyrda spjäll som känner av nivåer för CO2, H20 och/eller VOC. Hela installationen genomförs etappvis en lägenhet i taget. Inga nya schakt krävs för dragning av ventilationskanaler och inga brandceller mellan lägenheter behöver korsas, då varje lägenhet får ett separat system. Nya avluftskanaler dras i befintliga självdragskanaler upp till skorstenen.

RESULTAT

Installationen är helt färdigställd och testad i en av lägenheterna och övriga lägenheter förväntas vara klara under 2021. I den färdigställda lägenheten blev det en klar förbättring i luftkvalitet jämfört med självdragsventilation. Mycket energi till uppvärmning kommer att sparas, eftersom systemet inte ventilerar mer än nödvändigt. Ventilationen styrs helt automatiskt beroende av hur lägenheterna kommer användas. Driften och luftkvaliteten kan övervakas och styras via en app. Investeringskostnaden förväntas bli avsevärt lägre än den hade blivit med ett centralt ventilationssystem, eller med ett så kallat kryddhyllsaggregat (FTX ovan spis). Ingreppen i fastigheten blir minimala och det är lättare att göra installationen etappvis med en lägenhet i taget.

Nu kan hyresgästerna få en hälsosam inomhusmiljö, året runt, utan problem med varken stillestående luft, fukt eller lukt. 

PROJEKTFAKTA

  • Renovering av flerbostadshus i Hedemora

  • Byggår 1952

  • Etappvis renovering 2018-2021

  • 6 st lägenheter, 50-100 m2

  • Behovsstyrd frånluftsventilation med Healthbox 3.0

  • Luftflödet styrs med hjälp av sensorer (CO2, H2O och/eller VOC)

FRÅGOR TILL FASTIGHETSÄGAREN?  

Stig Hjalmarsson

070-6727230

stig@10105.se

 

56775_03-2.jpg

Healthbox 3

Smart behovsstyrd frånluftsfläkt

Prisjämförelse 

- lägenhet på 85 m2

Healthbox 3

Material                        24700 kr

Arbete                           28500 kr

Totalt                             53200 kr

Lägenhetsaggregat FTX

Material                        46600 kr

Arbete                           38000 kr

Totalt                             84600 kr

Stig blir tilldelad priset "Årets företagare" i Hedemora, bland annat för sina innovativa, smarta och miljövänliga lösningar i sina fastigheter

bottom of page