REFERENSOBJEKT

FLERBOSTADSHUS, RENOVERING

Energibesparingar och hälsosam inomhusluft för flerbostadshus

Vid en renovering av ett flerbostadshus från 60-talet i Hedemora, blev lösningen en Healthbox 3.0 i varje lägenhet.

"Samtidigt som vi sparar energi får mina hyresgäster ett fantastiskt inomhusklimat varje dag, året runt"

Stig Hjalmarsson, fastighetsägare

BAKGRUND

Nordstigen AB i Hedemora äger en fastighet med 7 lägenheter från 19XX som var i behov av renovering, vilket också öppnade för en ny ventilationslösning. Lägenheterna hade tidigare självdragsventilation genom murade skorstenar. Luftutbytet var för dåligt, speciellt under vår och höst. När den nya lösningen skulle väljas var luftkvalité, investeringskostnad samt drift och underhållskostnad dom viktigaste faktorerna som beaktades.

LÖSNING

Utifrån kravspecifikation föll valet på behovsstyrd ventilation från Healthy Homes med en Healthbox i varje lägenhet. Flödet zonstyrs automatiskt på rumsnivå utifrån aktiviteter i lägenheterna istället för ett centralt system som går på konstant flöde varje dag, året runt. Aggregatet monterades i taket i badrummet. Platta Easyflex kanaler användes i innertaket i lägenheterna. Det blev totalt 7 stycken frånluftsventiler kopplade till sensorstyrda spjäll som känner av nivåer för fukt, VOC och/eller CO2. 5 uteluftsventiler installerades för att ta in frisk uteluft i lägenheterna. Hela installationen kunde genomföras smidigt en lägenhet i taget. Inga nya schakt krävdes för dragning av ventilationskanaler och inga brandceller behövde korsas då det inte blev några kanaldragningar mellan lägenheter eller våningsplan.

RESULTAT

Flerbostadshuset i Hedemora har nu ett behovsstyrt ventilationssystem som bara förbrukar så mycket energi som behövs för stunden. Ventilationen styrs helt automatiskt beroende hur lägenheterna används och kan övervakas via en app. Investeringskostnaden blev avsevärt lägre än den hade blivit med ett centralt ventilationssystem. Ingreppen i fastigheten blev färre, inga nya kanaldragningar krävdes mellan lägenheter och våningsplan, vilket också innebar en kortare total installationstid, och mindre störningar för hyresgästerna.

Nu har hyresgästerna alltid en hälsosam inomhusmiljö, året runt, utan problem med varken fukt eller lukt. 

Produkter per lägenhet 100m2

 • Healthbox 3.0, 1 st

 • Sensorer: Fukt, VOC & CO2, 7 st

 • Easyflex kanaler, 12 m

 • Frånluftsventiler, 7 st

 • Uteluftsventiler, 5 st

PROJEKTFAKTA

 • Flerbostadshus i Hedemora

 • Bygg år 19XX

 • Etappvis renovering 2018-2020

 • 7 st lägenheter, 50-100 m2

 • Behovsstyrd ventilation

 • Automatisk styrning per rum

FRÅGOR TILL FASTIGHETSÄGAREN?  

Stig Hjalmarsson, Nordstigen AB

070-XXXXXXXXXX

stigsgh@gmail.com

 

FRÅGOR TILL HEALTHY HOMES?  
Jonn Are Myhren
073-947 48 71
jonn@healthyhomes.se

Planlösning Lägenhet 100m2

ritning-hedemora.png

Produkter installerade i flerbostadshuset

Healthbox 3

Smart behovsstyrd frånluftsfläkt

Easyflex

Flexibelt kanalsystem

Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. I tillägg säljer vi Rensons unika utemiljöprodukter. Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostadshus. Våra system är anpassade till svenska förhållanden och finns redan i hus från välkända hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt specialområde är kostnadseffektiva lösningar för renovering av befintliga hus.

HEALTHY HOMES AB

BOX 760

C/O DALARNA SCIENCE PARK

FORSKARGATAN 3

781 27 BORLÄNGE

TELEFON +46 (0)721 77 54 81

info@healthyhomes.se

 • Facebook - Grey Circle