Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus

Människor behöver frisk luft för att må bra. Trots det tillbringar vi stora delar av våra liv inomhus i hus som bara blir tätare. Tyvärr är luftkvaliteten i våra hem ofta sämre än vi anar. Fig 1 visar typiskt innehåll av olika ämnen i inomhusluften och utomhusluften.


Fig 1. Skadliga ämnen i inomhusluften och utomhusluften angivna i ppm.

Koldioxidhalt – en bra indikator på luftutbytet

För att säkerställa att luften byts ut tillräckligt effektivt rekommenderar Arbetsmiljöverket max 1000 ppm koldioxidhalt i kontor. Koldioxidhalten är ett bra mått på hur stillastående luften är. Varför ska vi ha sämre luftkvalitet hemma? Med vår koldioxidmätare kan du mäta luftkvaliteten i sovrummet över natten för att undersöka hur väl ventilationen uppfyller ditt behov i dagsläget. Fig 2 visar en typisk koldioxidhalt i sovrum under natten utan ett väl fungerande ventilationssystem samt koldioxidhalt med behovsstyrd ventilation. Med våra ventilationssystem kan de boende själv sätta gräns för koldioxidhalten i sovrummen.

Figur 2. Typisk koldioxidhalt under natten utan ventilation samt med behovsstyrd ventilation.Dynamisk ventilation som anpassar sig efter de boende

Våra ventilationssystem känner av koldioxidhalt, fukthalt och luktämnen (VOC) och reglerar luftflödet efter dessa parametrar. Om man sover en hel familj i ett sovrum känner systemet av att koldioxidnivån går upp och kan till och med öka ventilationen så att luftflödet går över de nominella flödena (den nivån som ett konventionellt ventilationssystem ventilerar på), för att säkerställa att vi får in tillräckligt med frisk luft. Likaså kan den känna av att luftfuktigheten stiger när vi duschar eller bastar för att snabbt kunna transportera bort fukten. Den känner också av luktämnen från badrummet och toaletten som kan härstamma från t ex toalettbesök, blöjbyte eller från rengöringsmedel när vi städar. På detta sätt transporteras föroreningar snabbt bort där de uppstår och systemet ser till att det hela tiden fylls på med frisk luft i din bostad. Ventilationen stängs aldrig av helt utan har ett minsta grundflöde för att undvika unken luft och för att ventilera bort konstanta lägre föroreningar från inredning, huset eller grunden.


Vi på Healthy Homes är övertygade om att behovsstyrd ventilation lösningen för ett hälsosammare inomhusklimat!

0 kommentarer

Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. I tillägg säljer vi Rensons unika utemiljöprodukter. Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostadshus. Våra system är anpassade till svenska förhållanden och finns redan i hus från välkända hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt specialområde är kostnadseffektiva lösningar för renovering av befintliga hus.

HEALTHY HOMES AB

BOX 760

C/O DALARNA SCIENCE PARK

FORSKARGATAN 3

781 27 BORLÄNGE

TELEFON +46 (0)739 47 48 71

info@healthyhomes.se

  • Facebook - Grey Circle