top of page

Spara energi med behovsstyrning

Uppdaterat: 14 dec. 2018

Vi på Healthy homes har som mål att våra ventilationssystem inom fem år ska spara 10 GWh årligen i Sverige. Hur ska detta gå till? Jämfört med ventilationssystem med ett konstant flöde görs en energibesparing på cirka 10 % av den totala energianvändningen för huset om man istället väljer behovsstyrd ventilation. Hjälp oss att nå målet och sänk din energianvändning på köpet!


När du har lämnat byggnaden går fläkten ner i varvtal och drar in mindre kall luft för att spara energi till uppvärmning av huset. Av tabell 1 framgår det att för hus med bergvärme kan traditionell frånluft ge likvärdig energiprestanda som FTX, trots avsaknaden av värmeåtervinning. Läggs behovsstyrning till kapas ytterligare 10 procent av primärenergitalet med båda systemen. I hus med fjärrvärme gör FTX-system sig bättre än vanlig frånluftsventilation energimässigt. Här framgår det däremot att behovsstyrning av frånluft ger nästintill likvärdig energiprestanda som ett vanligt FTX-system.energikalkyl
Tabell 1: Energiprestanda med olika kombinationer mellan uppvärmningssystem och ventilationssystem uttryckt med primärenergital (EPpet) enligt BBR 25. Beräkningarna är utförda med programmet TMF Energi 7.1 på en standardvilla på 150 kvm i Stockholm. Kravnivån här är 90 kWh/m2,år. De boende lämnar huset 8 timmar varje dag.

Det är uppenbart att teknik för behovsstyrning kan ge stora ekonomiska och miljömässiga besparingar, då det krävs relativt lite material/små ingrepp i huset i relation till energibesparingen som uppnås under livslängden. I en villa på 150 kvm med fjärrvärme innebär det en energibesparing kring 2000 kWh årligen för frånluft med behovsstyrning kontra vanlig frånluft. Den extra investeringen och tillägg av material som krävs vid installation betalar sig därför tillbaka relativt snabbt, se tabell 2 för exempel.Återbetalningstid

Installerar du behovsstyrd ventilation i ett hus med bergvärme sparar du ungefär 900 kWh per år, vilket motsvarar c:a 1350 kr (räknat med elpris 1,50 kr/kWh). Våra ventilationssystem med behovsstyrning kostar ungefär 10 000 kr mer än motsvarande ventilationssystem utan behovsstyrning. Återbetalningstiden för behovsstyrning blir då cirka 8 år. I tabell 2 kan du se fler exempel på hur återbetalningstiden kan se ut beroende på uppvärmningskälla och vilket ventilationssystem du väljer.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page