top of page

Så förbygger du fukt och mögel på vinden

Uppdaterat: 27 maj 2022Mögel på takets insida uppe på vinden är ett väldigt vanligt problem


På en välisolerad vind i ett nyare hus eller i ett tilläggsisolerat äldre hus kan till och med små tillskott av fukt från bostaden orsaka stora problem med mikrobiell påväxt på yttertakspanelen. Problemen är vanliga och uppstår ofta vintertid då vinden blir kall. När fuktig luft från huset når den kalla yttertakspanelen bildas kondens och is, vilket fuktar upp materialet och skapar en bra grogrund för mögel. Att huset har blivit tätare och inte ventileras naturligt som följd av exempelvis fönsterbyten kan vara en medverkande orsak. En oanvänd kamin och skorsten kan också ha en negativt effekt, då detta försämrar både torkeffekten och luftutbytet.


För att skapa en bra miljö på vinden är det absolut viktigaste att luft från bostaden inte trycker upp mot bjälklaget. Vindsbjälklaget bör därmed hållas lufttätt, det vill säga släppa igenom så lite luft som möjligt från bostaden samt fukttillskottet inomhus hållas nere.

Följande två åtgärder är framförallt viktiga för att undvika problem på vinden:

1. Täta eventuella otätheter upp mot vinden. Vindsluckor är typiska bovar till luftläckage.

2. Skapa ett sunt undertryck i huset och evakuera fukt i våtrummen med hjälp av ett ventilationssystem.


Healthy Homes enkla men smarta Healthbox är anpassad för att hantera denna typ problematik och är speciellt lämpad för installation i befintliga hus. Vet du eller misstänker du att det kan finnas fuktproblem på vinden? Tveka inte att kontakta oss för att diskutera din situation och vad det finns för olika lösningar. Boka hembesök för att få offertförslag eller tips och råd.


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Yorumlar


bottom of page