top of page

Problem med fukt i ditt fritidshus?Har du kondens eller mögel på insidan av fönstren i ditt fritidshus? Luktar det lite unket?  Har du allergiliknande besvär när du vistas där?


Då är det är en stor risk att det beror på din ventilation. Problem som de här är vanliga i fritidshus som ofta har underdimensionerad eller obefintlig ventilation. Många fritidshus har självdragsventilation som inte alltid fungerar så bra, särskilt när det är många som vistas där. Det är för lite luft som omsätts och luften blir stillastående. Detta kan leda till bekymmer både för de boende och huset, som t ex problem med fukt, mögel och allergier.


Behovsstyrd ventilation optimalt för fritidshus

En ventilation som automatiskt styr luftflödet i huset utifrån aktuellt behov är optimalt för ett fritidshus. En stuga i fjällen används mycket ojämnt över ett år. Vissa veckor används både soffa och golv som sovplatser för att få plats med både släkt och vänner, men samma stuga står också tom en stor del av året.

Med Healthy Homes ventilationslösningar, styrs ventilation helt utifrån aktuellt behov med sensorer som känner av CO2, fukt och VOC (lukt). Luftflödet ökas eller minskas vid behov. Om det till exempel är många som vistas samtidigt i stugan ökas ventilation automatiskt och när stugan står tom går den ner till minimiflöde. Du får ett bra inomhusklimat både för ditt och husets välmående. Samtidigt sparar du energi jämfört med en ventilation som går på samma flöde året runt, dag och natt, oavsett om huset är tomt eller inte.


"Det blev så bra när jag kompletterade ventilationen i min villa med en Waves i badrummet att jag även bytte ut min badrumsfläkt i fjällstugan. Jag är så nöjd!"

Stefan Johansson, Falun

Uppgradera ditt befintliga fritidshus med Waves

Du kan på ett enkelt sätt åtgärda dålig luft i ett befintligt fritidshus. Vår produkt Waves är en perfekt lösning. Waves är en ny unik behovsstyrd frånluftsfläkt, som mäter och styr automatiskt luftflödet utifrån CO2, fukt och VOC (lukt). Waves är en tyst fläkt men bygger samtidigt upp ett högt fläkttryck, vilket gör att utflödet kan ledas ut längre sträckor via kanaler. Med en eller flera Waves skapar du ett bra inomhusklimat som styrs utifrån behovet. Via en app kan du övervaka inomhusklimatet och temperaturen både när ni är stugan och från distans.


Vid ett nybygge eller vid en större renovering av ett fritidshus kan vår produkt HealthBox 3 vara en idealisk lösning. Precis som Waves styrs ventilationen utifrån aktuella nivåer av CO2, fukt och VOC. Med Healthbox 3 kan du dessutom koppla in flera rum och ha styrning på varje enskilt rum.


Passa på att njuta av ditt fritidshus, låt ventilationen ta hand om ditt inomhusklimat. Det är bra både för dig och ditt fritidshus.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page