Du behöver inte vara orolig för luftburen Covid-19-spridning via ventilationssystemet
Vi vill ändå gärna ge dig några råd.


Just nu pågår en hemsk pandemi i världen. Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen av Covid-19. Många är oroliga att viruset ska sprida sig via ventilationen mellan rum och lägenheter.


Det finns i dagsläget inte så mycket data kring luftburen smitta av Covid-19, men The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association (REHVA) har gett ut följande COVID-19 guidance document:

REHVA COVID-19 guidance document, March 17, 2020


Deras dokument säger att utifrån den data som finns tillgänglig så finns det inga rapporterade bevis för luftburen smittspridning av just Covid-19 via ventilationssystem. Små microdroppar med smitta kan röra sig några meter genom luften, men inte långa sträckor genom ventilationskanaler. Det finns några tidigare studier och riktlinjer för luftburen virusspridning generellt.


Vår samlade bedömning är att risken är mycket liten men vi har ändå sammanfattat några råd hur du kan förebygga luftburen smittspridning i bostadshus:

Generellt om det finns en person i huset med COVID-19 sjukdom

En sjuk person ska vara isolerad i ett sovrum så mycket som möjligt med sovrumsdörren stängd. Om möjligt bör den smittade använda egen toalett/toalettartiklar. En smittad person ska inte gå ut av huset. Alla i huset bör vara noga med hygienen, tvätt händerna ofta och alltid hålla minst två meters avstånd från den smittade.


Det är känt att virus har svårast för att sprida sig om den relativa luftfuktigheten ligger runt 40-60%. Att tillsätta mera fukt i inneluften är INTE en rekommenderat metod för att minska spridning.

Självdragshus

Försök att hålla ett fönster i sovrummet med den smittade ständigt öppet ca 0,5 cm så att det alltid finns ett minimum av naturlig ventilation (värm rummet lätt för att hålla en bra komfort). Ventilera/vädra också ut de andra rummen i huset regelbundet.

Frånluftsventilation

Ingen risk för virusspridning mellan lägenheter. Liten risk för spridning mellan rum i samma bostad. Håll alla fönster lite öppna i alla sovrum. Håll dörrar stängda till den del av bostaden med smittade personer. Som privatperson gäller de generella råden ovan.

FTX roterande värmeväxlare (från och tilluft med värmeåtervinning)

En roterande värmeväxlare kan ge viss fukt- och luktöverföring mellan frånluft och tilluft, även till intilliggande lägenheter. Risken för spridning bedöms ändå som minimal mellan lägenheter. Fastighetsägare kan sätta in filter som är utvecklade för att stoppa virus. Liten risk för spridning mellan rum i samma bostad. Som privatperson gäller de generella råden ovan.

FTX med plattvärmeväxlare (från och tilluft med värmeåtervinning)

Ingen risk för spridning mellan lägenheter. Frånluften är helt hygieniskt separerad från tilluften. Liten risk för spridning mellan rum i samma bostad. Som privatperson gäller de generella råden ovan.

Behovsstyrd frånluftsventilation med Healthbox 3.0

Ingen risk för spridning mellan lägenheter. Minimal risk för spridning mellan rum i samma bostad. Alla som har vår app kommer automatisk få information direkt i telefonen som förklarar hur man med några enkla steg minskar risk att bakterier/virus sprids i huset.

Vi utvecklar behovsstyrd ventilation för bostäder i samarbete med det belgiska företaget Renson. Vi har lösningar för villor, fritidshus och flerbostadshus. Våra system är anpassade till svenska förhållanden och finns redan i hus från välkända hustillverkare så som Fiskarhedenvillan. Vårt specialområde är kostnadseffektiva lösningar för renovering av befintliga hus.

HEALTHY HOMES AB

BOX 760

C/O DALARNA SCIENCE PARK

FORSKARGATAN 3

781 27 BORLÄNGE

TELEFON +46 (0)739 47 48 71

info@healthyhomes.se

  • Facebook - Grey Circle