top of page

Du behöver inte vara orolig för luftburen Covid-19-spridning via ventilationssystemet

Uppdaterat: 3 apr. 2020
Vi vill ändå gärna ge dig några råd.


Just nu pågår en hemsk pandemi i världen. Vi har alla ett ansvar att minska smittspridningen av Covid-19. Många är oroliga att viruset ska sprida sig via ventilationen mellan rum och lägenheter.


Det finns i dagsläget inte så mycket data kring luftburen smitta av Covid-19, men The Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association (REHVA) har gett ut följande COVID-19 guidance document:


Deras dokument säger att utifrån den data som finns tillgänglig så finns det inga rapporterade bevis för luftburen smittspridning av just Covid-19 via ventilationssystem. Små microdroppar med smitta kan röra sig några meter genom luften, men inte långa sträckor genom ventilationskanaler. Det finns några tidigare studier och riktlinjer för luftburen virusspridning generellt.


Vår samlade bedömning är att risken är mycket liten. Det finns ingen risk för spridning av smitta mellan lägenheter med ventilationssystemet. Men som för alla ventilationssystem finns det en mycket liten risk för spridning mellan rum i samma bostad.


Vi har sammanfattat några råd hur du kan förebygga luftburen smittspridning i bostadshus om det finns personer i huset med COVID-19 sjukdom


Ha fönstren lite öppna i alla sovrum oavsett om ni har självdrag eller mekanisk ventilation.


En sjuk person ska vara isolerad i ett sovrum så mycket som möjligt med sovrumsdörren stängd. Om möjligt bör den smittade använda egen toalett/toalettartiklar. En smittad person ska inte gå ut av huset. Alla i huset bör vara noga med hygienen, tvätt händerna ofta och alltid hålla minst två meters avstånd från den smittade.


Det är känt att virus har svårast för att sprida sig om den relativa luftfuktigheten ligger runt 40-60%. Att tillsätta mera fukt i inneluften är INTE en rekommenderat metod för att minska spridning.

Ni som har behovsstyrd frånluftsventilation med Healthbox 3.0 kommer automatisk få information direkt i appen som förklarar hur man med några enkla steg minskar risk att bakterier/virus sprids i huset.

0 kommentarer

Comments


bottom of page