behovsstyrd_vent.png

Behovsstyrd ventilation  med smarta sensorer

Behovsstyrd ventilation (Demand controlled ventilation DCV) levererar just det flödet som behövs för stunden beroende på behov och närvarostatus i lokalerna. Det förbättrar luftkvalitén och sparar energi. Behovsstyrning kan ske med närvarosensorer, tidsinställning eller sensorer som mäter luftkvaliteten i hemmet. Med våra aggregat styrs luftflödet genom att mäta luftkvaliteten med smarta sensorer som känner av föroreningar i inomhusluften, men kan i tillägg också styras efter förvalda program för att anpassa ventilationen ytterligare. Systemen bidrar till måluppfyllelse i olika certifieringsprogram så som BREEAM, WELL och LEED.

HB3_Regelmodule slaapkamer.jpg

Fukt (H2O)

Fuktsensorer har redan blivit relativt vanliga i svenska hus. Dessa känner av hög relativ fuktighet till följd av till exempel duschning i badrummet och ger signal till fläkten att varva upp. Fukt är känd som orsak till mögel och annan mikrobioginell tillväxt som kan orsaka hälsoproblem. Det kan också orsaka fuktskador på ditt hus.

Koldioxid (CO2)

Sensorer som reglerar flödet efter koldioxidhalt är också på frammarsch. Koldioxid är en naturlig gas vi människor andas ut. Den är inte farligt i sig, men kan mätas i inomhusluften och är en väldigt bra indikator på stillastående luft. Om koldioxidhalten blir hög är det ett tecken på att luften inte byts ut tillräckligt effektivt och är därför en bra parameter att styra ventilation efter. Arbetsmiljöverkets rekommenderade gränsvärde för koldioxidhalt på arbetsplatser är 1000 ppm. Med våra system kan gränsvärde för koldioxid själv bestämmas med hjälp av en app.

Flyktiga organiska förbindelser (VOC)

Den sista parametern som vi styr ventilationen efter är VOC, som står för flyktiga organiska förbindelser, en samlingsbeteckning för en rad olika föroreningar i inomhusluften. Det kan t ex vara lukt som härstammar från blöjbyten, toabesök eller kemikalier som man använder när man tvättar golvet. Så fort systemet känner av en ökning av dessa luktämnen ökas ventilationen för att snabbt få bort lukten och förhindra spridning i huset.

Unikt system med zonstyrning

Vår Healthbox, behovsstyrd frånluftsventilation, kan reglera luftflödet från ett specifikt rum eller zon i huset. När vi t ex duschar och lagar mat under dagen ökar Healthbox automatiskt i det aktuella rummet och transporterar bort dessa föroreningar snabbt. På natten när vi sover bevakas koldioxidhalten i sovrummen för att de ska ventileras så att tillräckligt med frisk luft tillförs, medan resten av husets ventilation kan gå ner i viloläge.

 

Genom att ”zonstyra” ventilationen på detta sätt säkerställs att föroreningar transporteras bort snabbt och effektivt där de uppstår och att vi får tillräckligt med frisk luft när det behövs. Luftkvaliteten och inomhusklimatet ökar och vi får bättre förutsättningar att må bra och sova gott i våra hem. Samtidigt sparas en stor del energi för uppvärmning och elanvändning för fläkten, eftersom det inte ventileras mer än nödvändigt.

56775_03-2.jpg

Så här fungerar behovsstyrd ventilation